.:.دانلود مستقیم به مغز.:.

برخی محققان معتقدند که انسان تا سه دهه آینده قادر به دانلود مستقیم اطلاعات به مغزخود خواهند بود.

به گفته پژوهشگران تا رسیدن به فن آوری بی سیم ارتباطات الکتریکی در مغز و گرفتن اطلاعات از این طریق، فاصله کوتاهی است ودوره صرف عمر 30 ساله برای استاد شدن در یک رشته علمی بسیار کمتر خواهد شد.

.:.ظرف میوه هوشمند.:.

اخیراً یک نوع ظرف شبیه کاسه طراحی شده که با ساطع کردن نور آبی می تواند میوه هایی را که درون آن قرار دارد از خرابی و پلاسیدگی دور نگه دارد.

این نور می تواند از رشد وفعالیت باکتری هایی که منجر به فساد میوه ها می شوند جلوگیری نماید.

 
جمعه بیست و نهم 6 1387
X